Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja Budujeme partnerstvá

Közösen a védett történelmi parkok
felújításáért Palárikovon és Diósjenőn

„Közösen a védett történelmi parkok felújításáért Palárikovon és Diósjenőn“ című projekt eredményeinek bemutatása és kiértékelése

Mai felgyorsult világunkban is találunk helyeket, hol nyugalmat, pihenést lelünk, falevelek susogását hallgathatjuk, átsétálhatunk a házak közti parkon elmenekülve a megszokott merev egyformaságból. Némely ilyen helynek hosszú története van és már többszáz éve pihenőhelyet nyújtanak nemcsak a hajdani nemesi nemzedékeknek, hanem a mai turistáknak és látogatóknak is. Ilyen környezet a Palárikovoban (Tótmegyer) és Diósjenőn található védett történelmi parkok területe. Ezek a parkok Szlovákiában és Magyarországon is a kivételes tájtermészeti parkobjektumok közé tartoznak, de eddig nem került sor a bennük rejlő lehetőségek megfelelő kihasználására.

2010-ben a Szlovák Köztársaság Erdészete állami vállalata Lévai Fióküzem (Lesy SR, š.p., odštepný závod Levice) és az IPOLY ERDŐ Zrt. erdészei az egyik közös égető probléma közül éppen e parkok helyreállítását tűzték ki célul. A parkok múltbeli állapota a hosszútávon alulméretezett gondozás, és a növényzet kellő szinten és mértékben történő fenntartási beavatkozásaihoz szükséges anyagiak hiányának eredménye. Ezután 2011 nyarán az SZK Erdészete, állami vállalata (LESY SR, š. p.), mint vezető partner örömmel fogadta a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 4. felhívását, és benyújtotta a „Közösen a védett történelmi parkok felújításáért Palárikovon és Diósjenőn“ közös pályázatot a „Közös gondoskodás a természeti környezetről“ feladaton, és a „Védett történelmi parkok, kertek és ligetek felújítása“ aktivitáson belül. A pályázat 2012 tavaszán sikeresként volt értékelve és elnyerte a monitoring bizottság támogatását.

2012 őszén, pontosabban 2012 novemberében megkezdődött ennek megvalósítása. Az első aktivitás a pályázat határontúli partnere által szervezett nyitó konferencia volt Katalinpusztán, ahol a konferencia résztvevőinek, célcsoportoknak, de a nyilvánosságnak is bemutatásra került a pályázat, annak céljai, aktivitásai, bemutatásra kerültek a parkok területei a tervezett tevékenységek indokolásával és a  megvitatás keretében lehetőség nyílt a határontúli vendégek közötti tapasztalatcserére. Végül a résztvevők meglátogatták a Sváb kastélyparkot Diósjenőn – a projekt megvalósítási helyszínét. A projekt horderejű aktivitásainak megvalósítása a közbeszerzési eljárások befejezésével, 2013 nyarán kezdődött meg.

A projekt fő célja a palárikovói és diósjenői védett történelmi parkok célirányos helyreállítása által a védett természeti értékek közös megóvása volt. A projekt fő célját a parkok helyreállítására irányuló tevékenységek és aktivitások megvalósításával érte el, tiszteletben tartva a parkok történelmi területét eredeti koncepciójuk és kompozíciójuk kvalitásaival, valamint az új látványelemek kiegészítésével, amivel jelentősen nőtt ezen parkok ökológiai értéke. Ezek a tevékenységek a program céljának, pontosabban a  2. sz. prioritás – A természeti értékek védelmének beteljesülésére irányulnak. A javasolt tevékenységek és aktivitások mindezen felül biztosították a különleges, sajátos célok megvalósulását, mint az aktív hozzáállást ezen parkok kultúrtörténeti és természeti értékeinek megóvására, a község és környéke lakóinak pro-enviromentális hozzállásának erősítését kihangsúlyozva a természetvédelmet, a parkok szerepének, mint a mindennapi pihenés és sportolás helyszínének kiemelését, a parkok, mint bemutató objektumok felkínálását a jövő szakembereinek oktatási folyamatában, a lakosság saját történelmét érintő öntudatának erősítését, a történelmi parkok helyreállításával és fenntartásával kapcsolatos tapasztalatcserét, s ezáltal jó kiinduló feltételek létrehozásával a határközi turistaforgalom elősegítésére támogatta a határmenti területek gazdasági potenciáljának fejlődését.

A palárikovói védett történelmi park tájtermészeti megfogalmazás, és 52 hektár területen fekszik. Eredeti megvalósítása 1866-ban Ybl Miklós építész tervei alapján készült. A kastélyon kívül a parkban található a ritka műszaki ipari műemlék – a vízmű is. A park jelenlegi arculata az új elemekkel és aktivitásokkal a park 2014-ben befejeződött teljes körű helyreállításának eredménye. A helyreállítási tervezet szerzője Ing. Zoltán Balko, engedéllyel rendelkező tájépítész. A 2013-2014-ben megvalósított helyreállítás a kastély előző felújításának folytatása volt a  valamikori park eredeti minőségének megfelelő reprezentatív, polifunkciós helyre. Szándékunk az volt, hogy minden korosztály számára lehetővé váljon a  szabadidőeltöltési lehetőségek színvonalának emelése szép és minőségi környezetben. A park új szerepköre kibővítette a lakosok és látogatók játék-, pihenési- és tanulási igényeinek kiélését a műemléki érték megbontása nélkül, s az új látványelemek kiegészítésével együtt tiszteletben tartva a parkok történelmi területét eredeti koncepciójuk és kompozíciójuk kvalitásaival. A projekt keretében az erdészek a fák egy részén elvégezték a faápolási munkákat, ritkítást végeztek és a felesleges vagy gyógyíthatalan beteg fákat kivágták. Ugyancsak kiültettek több tíz fát (68 db), többszáz különféle cserjét (1100 db), különféle dús évelő növényzetet (3300 db), színes egynyári virágágyásokat és a füves területek is felújításra kerültek. A SZK Erdészete, állami vállalat (LESY SR, š.p.) erdészei a park elülső részében minden meglevő utat és utacskát szórt felülettel újítottak fel, a bekötő út is felújításra került, az idő múlásával eltűnt gyalogutak újonnan kiépültek. Ezen útvonalak hossza több mint 2500 méter. A hátsó részben megújult a kerítés, az árkot fémrostély fedte be és a parba vezető kapuk szintén felújításra kerültek. E rész, mint erdőpark látványosságának kiemelésére az erdészek kiszórták a fő utacskákat, kitisztították a tavacskát, az itt élő vadak megfigyelésére négy megfigyelőállást és 3 táplálásukra szolgáló etetőt helyeztek el.

A parkban gyermekjátszótér, tornaterem a természetben, fit-pálya elemei épültek, valamint két tanösvényen tájékoztató táblák (16 db) a park történelméről, flórájáról és faunájáról. A látogatók kényelméhez hozzájárulnak a passzív pihenésre szolgáló új padok (40 db) és a mobiliár (31 db) a környék tisztaságának megőrzésére.

Felújítását kivárta az egyedülálló nemzeti kulturális műemlék – a 19 méter magas faszerkezetű víztorony is, mely az európai kontinensen ilyen formában az egyetlen. Az 1869-es keltezésű vízmű egy faszerkezetű víztoronyból, felső részében egy víztartályból és gépházból áll, melynek tartozéka volt egy 6 m mély kút is. A kút felett volt egy szivattyú, melyet a kőalapokon álló gőzgép hajtott. E műszaki unikum komplex helyreállításával a palárikovói védett történelmi park egyedülálló tájtermészeti területének felújításával együtt olyan értékek kerülnek megóvásra, melyekre a jövő nemzedéke is büszkeséggel fog tekinteni, s így járul hozzá a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez.

A Diósjenő községben levő kastély körüli parkot a gavosdiai Sváb Sándor építtette 1906-1910 között Hein János terve alapján, ki korának legismertebb magyar kertépítésze volt. A kastélyt és a környező parkot hatalmas, néhány ezer holdnyi erdőbirtokon, az erdő szélén építették az önálló telek megváltoztatása nélkül. Korabeli feljegyzések szerint a park területnagysága kb. 15 hektárban volt megadva. A park egyszerű kivitelezésű volt és jellegét meghatározta az, hogy túlnyomó része közvetlenül az erdőhöz kapcsolódott. A felújítás koncepciója az eredeti kiépített állapotba történő helyreállítás volt. A park alapját több mint 300 öreg tölgy egyede alkotja és a külső park 2013 – 2014-ben megvalósult felújítása visszaadta a park eredeti állapotát. A helyreállítási tervezet megalkotója Alföldy Gábor, tájépítész mérnök és kerttörténész.

A diósjenői külső park gazdálkodói, az IPOLY ERDŐ Zrt. magyar erdészei az alsó szint, cserjék eltávolításával – ifjítással kezdték, és kivágták a károsodott fákat. Ezáltal felszabadult a tér, új szabad területek keletkeztek – a központi tisztás, és a valamikori sűrű erdő új – a park eredeti arculatát kapta. A gépek megérkezése előtt szükség volt a terep tűzszerészek általi átvizsgálására, a talált lőszer ártalmatlanítására, s ezután kezdődtek a további munkák. A megmaradt öreg fákon, összesen 38 darabon műszeres vizsgálatot végeztek és fitotechnikai kezelésük tervét szakember készítette el. A szakemberek összesen 257 megmaradt fa kezelését végezték el, minden kivágott fa és cserje tönkje 5,6 hektárnyi területen eltávolításra került, ezután 2013 nyarának végén az erdészek előkészíttették a terep füvesítését, ami még október elején lezajlott. Ezen kívül a központi részben 10 új fa, a peremi részeken több mint 1900 bokor és cserje volt kiültetve, melyek a jövőben kiegészítik a park kompozícióját. Az erdészek a kertrendezési munkálatokkal párhuzamosan megkezdték a gerincre vezető út, a körút és az összekötő gyalogutak helyreállítását szórt felülettel, melyek hossza több mint 2100 méter. Ezek az útvonalak a történelmi koncepció megőrzésével a korabeli tervek szerint voltak felújítva a község lakói és a parklátogatók  jobb megközelítése céljából. Az erdészek a jobb turistafelszereltség érdekében nagy lugast építettek, a parkban 13 padot, 2 asztalt és szemétládákat helyeztek el. Az erdészek a parkban 50 madáretetőt helyeztek el, mivelhogy az üreges fák az énekesmadarak és denevérek gazdag fészkelőhelye és menedéke. A park bejáratánál nagy, fából készült bejárati kaput és tájékoztató táblát helyeztek el.

A közös pályázati találkozókon a társpartnerek tájékoztatást adtak a projekt gyakorlati végrehajtásának állapotáról, a támogatás lehívásáról, megosztották a feladatokat és a pályázat megvalósítása folyamán szerzett ismereteiket és tapasztalataikat, s meglátogattak más parkokat is, vagy közhasznú területeket. A nyitó konferencia és 2 pályázati találkozó Magyarországon volt megrendezve. Szlovákiában 2013 őszén került megrendezésre Palárikovón a „Történelmi parkok és helyreállításuk Magyarország és Szlovákia területén” című szakmai konferencia a parkgazdálkodás és parkhelyreállítás, valamint a Magyarországon és Szlovákiában meglévő eltérések iránt érdeklődő szakmai nyilvánosság számára. Szlovákia területén még 3 pályázati találkozó és a záró konferencia került megrendezésre. A pályázat végéig Magyarországon 1 pályázati találkozó lesz megrendezve, ahol a partnerek kiértékelik a pályázatot, a mutatókat, a projektben tervezett támogatás lehívását és megtárgyalják az elkövetkezendő 2014-2020 közötti tervezési időszak további együttműködési lehetőségeit.

A projekt egész időszaka folyamán nagy figyelmet szenteltünk a projekt publicitásának is, ugynanígy a határon átnyúló együttműködési programnak is. A projekt kezdetén jött létre annak weboldala (www.huskpark.eu), melyen rendszeresen jelentek és jelennek meg aktualitások a pályázat életéből, a meghívók és a konferenciák szakmai tájékoztatói. A pályázati csapat számos sajtótájékoztatót adott ki, melyek nemcsak a helyi és szakmai sajtóban jelentek meg, hanem az internetes tájákoztató portálokon is. A  pályázat a Budapesten 2014. február 13.-16-án megrendezett FEHOVA nemzetközi kiállításon is népszerűsítve volt, mint a további megvalósított pályázatok egyike. Közép-európai viszonylatban ez a kiállítás bőven látogatott és 2014-ben is több, mint 50 ezer látogatója volt. Így a szlovák-magyar együttműködési projekt a nagy nyilvánosság tudomására jutott.

Tartalmilag a HU-SK projekt a szakmai és laikus nyilvánosság nagy csoportjait szólította meg a kertészet, parkászat, erdészet és tájépítészet területén, akiknek új ismeretekkel és ismeretbővítéssel szolgált a parkok helyreállításról a  Szlovák Köztársaság és Magyarország sajátosságaiban, valamint a tárgyi védett területek keretében is. A  projektbe bevont további célcsoport a gyerekek, pontosabban a Palárikovoi K. Strmeň Alapiskola és Óvoda diákjai voltak, akik a „Gyermekek és a park“ aktivitáson belül tevékenyen bekapcsolódtak a park helyreállításába. A parkok helyreállítása lehetővé tette a közeli iskolák diákjai és hallgatói számára az oktatási folyamat támogatását a gyakorlati bemutatók által arról, miképp folyik a park helyreállítása, de a park 2 útvonalán levő tájékoztató táblák által is, melyek szintén az ismeretek bővítését szolgálják. A projekt célcsoportja a határ mindkét oldalán az érintett községek lakossága, a tágabb környék és mindkét park, mint védett területek látogatói, melyekben a projekt által minőségivé vált a parkok esztétikai jellege és végső alakot kapott a turisztikai infrastruktúra.

A projekt megvalósítása 2012.11.01-jén kezdődött és 2014.10.31-ig tart. A projekt tervezett összköltsége 879 003,91 € volt, ebből 732 565,34 € az ERFA (Európai Regionális és Fejlesztési Alap) támogatás, 102 488,37 € állami költségvetési forrás és  43 950,20 € a pályázati partnerek társfinanszírozása. Ezt a költségvetést csaknem teljesen sikerült kimeríteni. A projekt folyamán eddig minden monitoringjelentés be volt nyújtva és jóváhagyva, s már csak a zárójelentést kell benyújtani.

Befejezésül már csak megállapíthatjuk, hogy a pályázat minden elvárásunkat beteljesítette, sőt, túlszárnyalta azokat, mivel sikerült minden kitűzött célt elérni, s némelyeket növelni is. A helyreállítás a védett történelmi parkok több mint 60 hektárnyi területén valósult meg, több mint 3100 fa és cserje került kiültetésre, felújításra került több mint 3000 méter út eredeti állapotának megfelelően és 1500 méter gyalogút, s a turisták és parklátogatók számára látványelemekkel ellátott tér épült. Palárikovoban a park legnagyobb látványossága kétségtelenül a felújított víztorony lesz, amely 145. évfordulóján lett felújítva, s így megmentve az idő vasfogától és az időjárási viszonyoktól. A projekt és tevékenységeinek folyamatos fenntarthatósága érdekében az erdészek a projekt által mindkét partner részéről beszerezték a park kaszálásához szükséges gépi berendezéseket és a további kisgépi berendezéseket a palárikovói park rendszeres gondozására, melyek biztosítják a tárgyi területen levő természeti értékek megőrzését.

Szlovákia és Magyarország a jelentős számú természeti és kulturális értékekkel rendelkező országok közé tartozik és bizonyosan elismerik, hogy az olyan értékek, mint az említett parkok, megérdemlik gondoskodásunkat, mert nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön őket. Remélem, hogy az elolvasást követően elismerik, hogy értelemteljes projektről van szó, s országaink érdemesek arra, hogy természeti értékeiket megőrizzük.

© 2012 Copyright by HU-SK Park. Minden jog fenntartva | Webdesign Prime Media s.r.o.