Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja Budujeme partnerstvá

Közösen a védett történelmi parkok
felújításáért Palárikovon és Diósjenőn

Projektről

Projektről

Projekt címe: Közösen a védett történelmi parkok felújításáért Palárikovon és Diósjenőn
Akronym:
HU-SK PARK
Projektazonosító szám:
HUSK/1101/2.2.1/0355
Vezető partner neve:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Külföldi partner neve:
IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt kezdete:
01. 11. 2012
Projekt vége:
31. 10. 2014
ERFA támogatás összege:
732 565,34 EUR
Projekt weboldala:
hu.huskpark.eu

Projekt indoklása

A Palárikovói és Diósjenői védett történelmi parkok kivételes vidéki és természeti parkok Szlovákia és Magyarország területén, és eddig nem méltón kihasználták az adottságaikat. A Diósjenői park értékét, nevezetességét kiemeli az a tény, hogy Hein János tervezte, aki a kora egyik legismertebb magyar kertészeti építésze volt. Hein 1900-ban a Párizsi Világkiállításon aranyérmet nyert kertterveivel, és a Versailles-i kertészeti iskola kerttervezés professzora elkérte a kiállított terveit oktatási célból. Hein a korabeli Magyarországon több mint 250 kertet és parkot tervezett, és ezeket nagyrészt ő is építette. A Diósjenő Park felújítása a meglévő eredeti terv alapján készül. A Palárikovói történelmi park fejlődése összekapcsolódik a Kaunitz és Károlyi családokkal. A terveket és a park koncepcióját hasonlóan, mint Fóton és Stupaván Ybl Miklós hozta létre. Ebből az időből (1866-1869) említést érdemel az egyedi 22 méteres víztorony, amely valószínűleg egyedülálló példája a teljes mértékben fából készült víztoronynak az Európai kontinensen. A torony a park egyik sétányának végén helyezkedik el. Jelenleg a park kulturális emlék, száma NKP 363 – Kastély és környéke, a Szlovák Állami Központi Kulturális Alap névsorában szerepel. Az előterjesztett projekt a park mostani állapotából indul ki. A Diósjenői park esetében a gondosan megtervezett területi felépítése az elmúlt évtizedekben a jó igyekezet ellenére, de az elfelejtett kertészeti elképzelés és fytotechnikus beavatkozások nélkül megszűntek és most az egész terület benőtt fákkal, eltűntek a tisztások, a valamikori kilátók megszűntek létezni a hosszú időn át hiányos törődés eredményeképpen, amelyet a pénzhiány is okozhatott. Egyes járdák és terek eltűntek. A park egy része erdőjellegű. A megbízható határon túli partner megtalálása nélkül a parkok felújítása nem lett volna lehetséges.

Projekt céljai

A projekt fő célja a természeti értékek közös védelme a parkok felújítása érdekében. E cél elérése olyan tevékenységekkel és aktivitásokkal, amelyek szem előtt tartják a történelmi jellegét és az eredeti koncepciót és a park kompozícióját figyelembe véve, ugyanakkor új érdekes elemek beépítése, létrehozása anélkül, hogy sérülne a természeti érték, egyúttal a parkok ökológiai értéke növekedjen. Ezek a tevékenységek a második prioritás céljának elérését célozzák, azaz a természeti értékek védelmét. A fő cél elérésén kívül más tevékenységeket is terveznek, amelyek speciális célokat tartalmaznak: – aktív hozzáállás a kulturális – történelmi és természeti értékek védelmére Palárikovo és Diósjenő lakosságától, de úgyszintén a környéken élő lakosok hozzájárulásával is de legfőképp a fiatalokkal, gyerekekkel – nem mindennapi és egyedi forma segítségével – tanösvénnyel, állatok tartásával a parkban, erősíteni a lakosság proenvironmentális hozzáállását, hangsúlyt fektetve a természetvédelmi potenciálra – növelni a parkok kihasználási lehetőségét mindennapi célokra, sportra és pihenésre – létrehozni bemutató reprezentatív területeket, amelyek a kertészet és tájépítészet területén a jövő szakembereinek szolgálhatnak tanulmányozási célokat – tájékoztatással emelni a lakosság történelmi ismereteit – tapasztalatcsere a parkok felújítása és gondozása terén – határ menti régiók gazdasági támogatása határon túli turista központok fejlesztésével A projektben tervezett valamennyi tevékenység hozzásegít a közös kapcsolatok létrehozására és erősítésére, amely új méreteket ölt, és támogatja a program stratégiai céljának elérését. Az ismertető tevékenységek növelni fogják a lakosság és nyilvánosság ismereteit e védett területek természeti értékeiről, amely részben a terv egyik feladata a 2.2. közös törődés a természeti környezetről.

Célcsoportok

Tekintettel a projekt jellegére két fő célcsoport meghatározása lehetséges. A fő célcsoport a megnevezett falvak és a közvetlen környék lakossága, akikre a projekt hatással van, mivel a parkok a faluban illetve a falu szélén helyezkednek el ez lehetővé teszi, hogy azok a lakosságnak a pihenés lehetőségét nyújtsák. A másik csoport, akire hatással lesz az a terv a parkok kezelői, amelyek ebben a tervben mint projekt partnerek vesznek részt. A partnerek, a parkok kezelőiként különösen a szlovák partner esetében az ifjúság környezettudatos nevelésére is törekszik (Érsekújvári alapiskola), ezt a fenntartási időszakban is folytatni kívánja A másik nem kevésbé fontos célcsoport a szakmai nyilvánosság. A terv szlovák része segítségül szolgál, mint tanulmányi és bemutató eszköz a jövő szakemberek számára a táj és kertépítésről, amelyet alátámaszt a csatolt támogató nyilatkozat is. Más közvetlen célcsoportnak számít a határ mindkét oldalán a történelmi parkok kezelői, amelyek ebben a projektben partnerek. A pályázat egyik része szakmai konferencia szervezése a történelmi parkok felújításáról és gondozásáról, amely hozzájárul-e témának a tudományos ismeret gazdagításához. Fontos célcsoport a történelmi parkokkal foglalkozó szakemberek csoportja, melyeknek a tervezett tevékenységek nem csak a teoretikus eszmecserét teszik lehetővé, hanem ütközetni az elméleti ismereteket a terv gyakorlati megvalósításával.

A projekt megvalósításának helyszíne

Palárikovo község a Dunamenti alföldön helyezkedik el Délnyugat Szlovákiában, Nyitra megyében, Érsekújvár járásában. A park és a kastély 52 0000 m2 a község délkeleti határán. A projekt tárgya a park, amely Kulturális emlék, száma NKP 363 – Kastély, és környéke , szerepel a Szlovák Állami Központi Kulturális Alap nyilvántartásában. E miatt, a 49/2002 törvény szerint bizonyos korlátozások és szabályok betartása kötelező. A természetvédelem szempontjából a park a 4. fokú védelem alá került besorolásra a 543/2002 törvény alapján mint védett terület, száma 967 – Palárikovói park. Diósjenő község Magyarországon, Nógrád megyében, és Rétság kistérségben helyezkedik el. A park a Börzsöny hegység keleti hegylábán található, délkelet irányban a falutól. A projektben érintett park területe része a NATURA 2000 területnek és ez alapján a környezet védelem gondoksága a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága.

Projekt költségvetése

A projekt tervezet teljes költségvetés 879 003,91 EUR, amiből 732 565,34 EUR ERFA támogatás,
102 488,37 EUR nemzeti finanszírozás és 43 950,20 EUR a saját projekt partnerek társ finanszírozását jelenti.

Tevékenységek a projekten belül

© 2012 Copyright by HU-SK Park. Minden jog fenntartva | Webdesign Prime Media s.r.o.